Zpět na » Podmínky používání

Podmínky používání

Podmínky používání

Tyto podmínky používání specifikují podmínky používání webových stránek, které jsou přístupné prostřednictvím [https://www.fotbalportal.cz/] (dále jen „stránky“).

Stránky jsou editovány společností North Star Network SAS.

Vstupem na Stránky souhlasíte s dodržováním těchto Podmínek použití.

Tyto podmínky použití mohou být kdykoli změněny. Všechny změny vstoupí v platnost a účinnost, jakmile budou zveřejněny prostřednictvím Stránek.

1. Použití Stránek

Účelem Stránek je poskytování sportovních zpráv.

Přístupem na Stránky a jejich používáním souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami používání, všemi platnými zákony a podmínkami používání všech webových stránek třetích stran, které mohou platit.

Stránky můžete používat pouze pro osobní, soukromé a nekomerční účely.

Jakákoli reprodukce, reprezentace, adaptace, distribuce nebo jiné použití celých Stránek nebo jeho části a obsahu webu v jakémkoli médiu nebo jakýmkoli způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu společnosti North Star Network SAS zakázáno. Tímto zejména souhlasíte s tím, že Stránky nebudete používat žádným způsobem, který by mohl konkurovat nebo nepříznivě ovlivnit činnosti společnosti North Star Network SAS.

Pokud Stránky zajišťují sdílení funkcí, můžete sdílet obsah ze Stránek pouze pro své osobní, soukromé, nekomerční použití a v souladu s těmito Podmínkami používání a platnými zákony.

Rovněž se zavazujete nepoškozovat ani nezasahovat do aspektů, souvisejících s provozuschopností Stránek.

Souhlasíte s tím, že budete společnost North Star Network SAS hájit, odškodníte ji a osvobodíte od veškerých přímých a nepřímých škod, vyplývajících z jakéhokoli porušení těchto Podmínek používání, včetně všech žalob, nároků, stížností, rozsudků, nákladů a výdajů, vyplývajících z jakéhokoli porušení těchto Podmínek používání. Použití.

2. Omezení odpovědnosti

Společnost North Star Network SAS se snaží poskytovat a distribuovat co nejpřesnější a nejspolehlivější zprávy a obsah. Nelze však zcela vyloučit chyby, opomenutí a nepřesnosti.

Proto je obsah, poskytovaný na Stránkách, včetně prognóz a údajů, souvisejících se sportovním sázením, zajišťován bez jakékoli záruky, pokud jde o jeho spolehlivost, přesnost, úplnost nebo vhodnost pro daný účel. Obsah Stránek neobsahuje rady ani doporučení jakékoli povahy. Obsah Stránek může být kdykoli změněn. Společnost North Star Network SAS v tomto ohledu neposkytuje žádné záruky, a za užívání obsahu zveřejněného na stránkách, nenese odpovědnost.

Společnost North Star Network SAS může bez vzniku odpovědnosti přístup na Stránky kdykoli změnit, přerušit nebo omezit. Společnost North Star Network SAS vynaloží veškeré úsilí, aby uživatele o jakémkoli přerušení provozu předem informovala.

Neexistuje žádná záruka, že Stránky nebudou vystaveny narušení bezpečnosti, jako jsou hackeři, viry nebo škodlivý software. Používání Stránek je na Vašem vlastním riziku a na Vaši výhradní odpovědnosti.

Společnost North Star Network SAS nenese odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody (jako je ztráta příjmů nebo zisků, ekonomické nebo morální škody), vyplývající z práva na užívání nebo z nemožnosti Stránky používat.

3. Webové stránky a obsah třetích stran

Stránky mohou odkazovat na webové stránky třetích stran (například webové stránky hazardních her online), zajišťovat sdílení nebo čtení obsahu publikovaného webovými stránkami třetích stran (například YouTube nebo Twitter), nebo obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran. Společnost North Star Network SAS nemá nad takovými webovými stránkami třetích stran, které se řídí vlastními podmínkami používání, žádnou kontrolu. Používáním těchto webových stránek, odkazů a zdrojů třetích stran, souhlasíte s tím, že si přečtete a budete dodržovat podmínky používání, platné pro příslušné webové stránky.

Společnost North Star Network SAS není sama o sobě provozovatelem hazardních her nebo sázek. Pokud používáte produkty nebo služby nebo propagační nabídky, odvozené z webových stránek třetích stran uvedených na webu (například webové stránky hazardních her online), Váš vztah s touto třetí stranou se řídí výhradně podmínkami použití této třetí strany.

Společnost North Star Network SAS a vydavatelé těchto webových stránek třetích stran zůstávají nezávislými stranami. Společnost North Star Network SAS neověřuje obsah těchto webových stránek třetích stran. Společnost North Star Network SAS proto nemůže nést odpovědnost za Vaše užívání webových stránek třetích stran.

4. Vlastnosti

Stránky, obsah stránek, jakýkoli prvek v nich obsažený (jako jsou grafické prvky, zdrojové kódy atd.), jakož i jakékoli rozlišovací znaky (jako jsou loga, značky, obchodní názvy atd.) jsou považovány za výhradní vlastnictví společnosti North Star Network SAS nebo jejích partnerů, a podléhají platným právním předpisům o duševním vlastnictví.

Jakákoli reprodukce, reprezentace, modifikace, distribuce nebo jakékoli jiné použití všech nebo části dat, obsahu a prvků Stránek v jakémkoli médiu nebo jakýmkoli procesem je bez předchozího písemného souhlasu společnosti North Star Network SAS zakázáno.

5. Příslušné právní předpisy a fórum

Tyto Podmínky používání a veškeré spory z nich vyplývající se řídí francouzskými právními předpisy.

Výlučnou příslušnost mají pařížské okresní soudy.

V případě vzniku sporů strany předtím, než podniknou jakékoli právní kroky, vynaloží veškeré úsilí k nalezení smírného řešení.

Datum poslední aktualizace: Paříž, Francie, 27. 7. 2023.